Seriøs dating Skanderborg

Det kræver en særdeles solid og erfaren entreprenør at løfte en ESCO-opgave, og indsatsen er bred og kompleks.

Aftalen omfatter 100 af kommunens 140 bygninger, primært daginstitutioner og skoler.Derfor har Søren Andersen været særdeles tilfreds med den totalservice Kemp & Lauritzen yder på området: "De yder kompetent rådgivning og sørger helt automatisk for, at mulighederne bliver afdækket og tingene løst.Sådan var det også med udskiftningen af vores ventilationsanlæg.Vi nøjes altså ikke med at udskifte dele i motoren, vi skifter i stedet hele enheden,” slutter Søren Stougaard.De seneste års udvikling inden for LED-belysning har givet et kvalitetsløft, der resulterer i bedre belysning og markante energibesparelser.

Seriøs dating Skanderborg

Ældre offentlige bygninger kan ikke alene energioptimeres 100 % udgiftsneutralt, de kan også være kilden til en bedre offentlig økonomi. Det betyder, at den samlede investering i projektet på 41 mio. kroner i energirenovering kan Kemp & Lauritzen garantere en årlig besparelse på 4,8 mio. I indkøringsperioden det første år reduceres besparelsen dog til 80 %.Med et ESCO-projekt med Kemp & Lauritzen som samarbejdspartner reducerer Skanderborg Kommune energiudgifterne med minimum 4,8 mio. Bygges der nyt, eller stiger antallet af skoleelever og kommunalt ansatte, sænkes grænsen for energibesparelsen – og vice versa.Deres rapport indeholdt alle nødvendige nøgleinformationer om eksisterende energiforbrug, forventede besparelser, totale omkostninger, tilskud og tilbagebetalingstid.Faktisk sørgede de også for alt det praktiske med at søge om tilskud og koordinere arbejdet med vores pedeller.Derfor var vi også glade for, at det viste sig, at Kemp & Lauritzen var billigst og kom ind som nr. Selskabet har stor erfaring på området og mange dygtige folk. vil reducere kommunens energiregning med minimum 4 mio. Det nedbringer energiforbruget betragteligt og sparer kommunen for en udgift på minimum 4 mio. Og så er det meget positivt, at pengene i stedet kan bruges på borgernær service frem for til at dække energiudgifter.” I ESCO-projektet tager Kemp & Lauritzen sig af alt inden for ventilation, automatik, VVS-arbejde samt el, herunder etablering af solceller og nogle meget besparende belysningsprojekter.

  • Danmarks bedste dating side Furesø
  • Partnersuche komplett kostenlos Ingolstadt
  • Dating plattform kostenlos Oberhausen
  • Helt gratis dating sider Morsø
  • Singles andernach
  • Sexkontakte Hamburg
  • Single spreader bar hammock

Selvom det er et stort setup med mange involverede på begge sider, har vi en god løbende dialog via styregruppen. Kemp & Lauritzen trækker på erfaringer fra Skanderborg Kommune, som selskabet indgik en lignende ESCO-aftale med i 2012.

Efter en grundig analyse etablerede de en prøveløsning, som deres specialister evaluerede i åben dialog med personalet. Desuden fik vi opfyldt alle vores krav til energibesparelse, så der kom en rigtig god økonomi i projektet.” Medarbejdernes trivsel havde også høj prioritet i LED-projektet.

De var meget ærlige og direkte og vidste helt klart, hvad de talte om. ”Vi havde forventet, at et så dramatisk skift til en helt ny form for belysning ville medføre en del utilfredshed – især i starten”, fortæller Ian Gerlach. Både personalet og kunderne er meget tilfredse med lyskvaliteten, og Kemp & Lauritzen har fulgt flot op på deres arbejde." Servicechef Søren Andersen fra Tietgenskolen i Odense sætter stor pris på den kontinuerlige dialog med Kemp & Lauritzen, der via det daglige servicearbejde spotter mange attraktive muligheder for energieffektivisering.

En total udskiftning af ventilationen i 2014 har fx givet årlige energibesparelser på 41%.

For servicechef Søren Andersen har det tætte samarbejde med Kemp & Lauritzen stor betydning for planlægningen og gennemførelse af energioptimering på Tietgenskolens fire lokationer i Odense.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *