Dating for unge under 18 Viborg

Som vores nye Navision-konsulent får du en bred og udadvendt kontaktflade med butikschefer og personale, som du skal supportere og undervise i forbindelse med implementering og tilpasninger af systemet.

En stor del af din arbejdstid vil derfor gå med at besøge vores kædebutikker.

dating for unge under 18 Viborg

Den ene af stillingerne skal besættes med en sekretær med sagsbehandlererfaring og lyst til at arbejde med forberedelse af sagerne forud for, at de juridiske sekretærer tager over.Skatteeksperter LMO, Viborg og Horsens Er du klar til ny inspiration, og har du lyst til at arbejde i en virksomhed i udvikling, hvor fagligheden er i højsædet?Så søger en af Danmarks største rådgivningsvirksomheder inden for sin branche to skatteeksperter til vores kontorer i henholdsvis Viborg og Horsens.Der er således fokus på eksekvering, ledelse, organisations- og forretningsudvikling.Med reference til bestyrelsen får direktøren det samlede ansvar for virksomheden, såvel operationelt som strategisk, og skal gennem en nærværende, tålmodig og synlig lederstil sætte dagsordenen for hvordan virksomheden får udnyttet potentialet i markedet.

Dating for unge under 18 Viborg

Ud over at bestille varer, fylde op og ekspedere kunderne ved kassen, så får du også følgende opgaver, som du løser i tæt samarbejde med butikschefen: Projektledere - international elektronikudvikling Ektos A/S, Viborg Som projektleder bliver du bindeled mellem kunden og vores udviklere i Ukraine.Din hovedopgave vil være at styre projekternes økonomi og tidsplan samt at sikre god kommunikation til kunden. Vi skal have dækket følgende fag: Dansk, engelsk og historie.Vi tilbyder vores nye medarbejder 15 lærerkolleger i et velfungerende kollegialt miljø, hvor vi betragter samarbejde som nøglen til succes, tager os tid til fælles både faglige og sociale arrangementer, og hvor efteruddannelse har høj prioritet.Organisatorisk bliver du placeret i vores centrale IT-afdeling, hvor du i perioder forventes at deltage i møder og give en hjælpende hånd med, eksempelvis ved sygdom eller ferie.

Da al vores IT-drift er outsourcet vil supporten udelukkende være af brugermæssig karakter.To HK-sekretærer til Taksationssekretariatet i Viborg Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Vi har travlt og har brug for flere hænder, derfor har vi blandt andet brug for to ekstra HK-sekretærer til Taksationssekretariatet – er du én af dem?Taksationssekretariatet assisterer de taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne ved deres behandling af afgørelser om erstatning i forbindelse med ekspropriation.Elsker du livet på landevejen, og er du udstyret med et godt servicegen, selvstændighed og gennemslagskraft?Så er det måske dig, vi mangler til at supportere vores kædebutikker i hele Danmark.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *